کارنامه 9 ماهه بازار مسکن تهران براساس اطلاعات استخراج شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مسـتغلات، حجـم معاملات واحدهای مسکونی در سطح شهر تهران مانند فصل قبل با کاهش همراه بوده و نسبت به فصل تابستان معادل 6/1درصد کاهش داشته است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، این شاخص نسـبت به پـاییز سـال 1393 نیز با کاهش 1/3درصدی همراه بوده و مقـدار عـددی آن در پـاییز 1394 بـه رقـم 35159 رسیده است. متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان در شهر تهران در پاییز 94 با 0/6درصـد افـزایش نسـبت بـه فصل قبل، به 9/40میلیون ریال رسیده است. شایان ذکر است که این شاخص در فصل پاییز سال 1394 نسبت به فصل مشابه سـال گذشـته معـادل 0/2درصد رشد داشته است. این در حالی است که گزارش اخیر بانک مرکزی نشان داد که در۱۰ماهه نخست سال جاری، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به بیش از ۱۲۵هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۲.۳درصد کاهش داشته است، براساس این گزارش در دی ماه سال ۱۳۹۴، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۶۳۱۸ واحد مسکونی رسید که نسبت به آذرماه سال جاری و ماه مشابه سال 93 به ترتیب 29.1 و 8.5درصد افزایش داشته است. در دی ماه، همچنین متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 38.0میلیون ریال بود که نسبت به آذرماه و ماه مشابه سال گذشته به ترتیب با 1.9 و 3.1درصد کاهش همراه بوده است. اگرچه در گزارش یاد شده، بانک مرکزی بهبود محسوس حجم معاملات در دی‌ماه را نشانه‌یی برای آغاز شرایط رونق غیرتورمی در بازار مسکن شهر تهران می‌داند، اما حجم معاملات صورت گرفته در دی ماه سال جاری در شرایطی نسبت به آذر ماه حدود 29.1درصد افزایش یافته که قیمت هر متر مربع واحد مسکونی 1.9درصد کاهش یافته است، درواقع حجم معاملات با کاهش قیمت‌ها بهبود یافته است درحالی که به گفته کارشناسان، بازار مسکن در شرایطی شاهد بروز نشانه‌های رونق و بهبود خواهد بود که هم حجم معاملات افزایش یابد و هم قیمت هر متر واحد مسکونی افزایش یابد، ضمن اینکه یکی دیگر از نشانه‌های رونق بازار، افزایش قدرت و توان مالی مردم برای خرید مسکن است که براساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی قدرت خرید مردم در سال‌های اخیر روند نزولی داشته و افزایش حجم معاملات مسکن در دی ماه سال جاری نیز به علت کاهش قیمت واحدهای مسکونی از سوی فروشندگان بوده است. درواقع فروشندگان با عقب‌نشینی جزئی از قیمت‌های پیشنهادی خود، خریداران را مجاب به انجام معامله کرده‌اند. به گفته کارشناسان، در صورتی که دست‌کم دو فصل حجم معاملات و قیمت مسکن روندی افزایشی را تجربه کنند، می‌توان ادعا کرد که بازار مسکن از رکود خارج شده و رونق گرفته است. 3 شهر پیشرو پس از تهران براساس اطلاعات استخراج شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مسـتغلات که به تازگی دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی منتشر کرده است، اصفهان، مشهد و شیراز سه مرکز استانی هستند که پس از تهران بیشترین قیمت مسکن را دارا هستند. قیمت یک متر مربع مسکن در شهر اصفهان در پاییز 93، 2 میلیون و 452هزار تومان ثبت شده است، این رقم در پاییز سال جاری با 5/6درصد رشد به 2میلیون و 612هزار تومان افزایش یافته است. قیمت یک متر مربع مسکن در شهرهای مشهد و شیراز در سه ماه پاییز به ترتیب 2میلیون و 64هزار تومان و 2میلیون و 335 هزار تومان ثبت شده است. بیشترین افت‌ها و برترین خیزها این گزارش همچنین حاکی است که متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهرهای سنندج، همدان و بوشهر در فصل پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته به ترتیب با منفی 7/1، منفی 8/6 و منفی 3/3درصد بیشترین افت قیمت مسکن را به نام خود ثبت کرده‌اند. این در حالی است که 3شهر خرم آباد، ایلام و یزد به ترتیب با 19/2، 19 و 13/3درصد رشد بیشترین افزایش قیمت‌ها را از آن خود کرده‌اند. اجاره‌بهای مسکن در ارتباط با شاخص اجاره‌بها، بر اساس اطلاعـات اسـتخراج شـده از سـامانه ثبـت معاملات املاک، متوسط اجاره‌بهای یک مترمربع مسکن در شهر تهران در 3ماهـه سـوم سال 1394 با 2درصد کاهش نسبت به فصل قبل، به 231هزار ریال رسیده است. ایـن در حالی است که میزان افزایش این شـاخص در پـاییز 1394 نسـبت بـه فصـل مشـابه سـال گذشته، 10/8درصد است. بیشترین میزان تغییرات در متوسط اجاره‌بهای یک متر مربع مسکن در شهر تهران در پاییز 1394 مربوط به منطقه یک است که شاهد رشد 16/6درصدی نرخ اجاره‌بهای یک متر مربع مسکن در این منطقه بوده‌ایم. کمترین میزان تغییرات نیز مربوط به منطقه 21 است که معادل 1- درصد است. کاهش 36درصدی معاملات در نیمه اول 94 در رویدادی دیگر دیروز مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی از وضعیت بازار مسکن در نیمه اول سال94 و ادامه رکود خرید و فروش، از افزایش معاملات اجاره خبر داد. براساس این گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور ۱۱۷۴۴هزار ریال بوده که نسبت به 6ماهه قبل ازآن 0.7درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال93، 1.5درصد افزایش داشته است (متوسط دوره‌های قبل با استفاده از روش جدید محاسبه شده است) همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملاتی ملکی در کل کشور نسبت به دوره قبل 21.0درصد و نسبت به دوره مشابه سال گذشته 36.0درصد کاهش داشته است. در میان استان‌های کشور، بیشترین متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله شده ۳۹۴۲۴هزار ریال در استان تهران و کمترین آن ۵۸۵هزار ریال در استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است. همچنین کمترین میزان قیمت خرید و فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی مربوط به استان یزد با ۷۵هزار ریال و بیشترین میزان آن در استان تهران با ۲۵۰۰۰۰هزار ریال به دست آمده است. افزایش 3 درصدی قیمت مسکن در 6 ماه گزارش مرکز آمار از وضعیت بازار مسکن در 6ماهه اول سال94 از این موضوع حکایت دارد که متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملاتی ملکی در سطح کل کشور ۱۴۷۵۸هزار ریال بوده که نسبت به 6ماهه قبل از آن 1.2درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال گذشته 3.0درصد افزایش داشته است (متوسط دوره‌های قبل با استفاده از روش جدید محاسبه شده است.) همچنین حجم معاملات فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملاتی ملکی در سطح کل کشور نسبت به دوره قبل 15.1درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل 24.4درصد، کاهش داشته است. دراین میان مقایسه متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی در میان استان‌های کشورنشان می‌دهد که بیشترین آن ۳۴۸۳۱هزار ریال دراستان تهران و کمترین آن ۱۸۲۱هزار ریال در استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است. از سوی دیگر، کمترین قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده در این دوره مربوط به استان خوزستان با ۹۸هزار ریال و بیشترین میزان آن متعلق به استان تهران با ۲۴۶۴۲۹هزار ریال بوده است. افزایش 10 درصدی اجاره‌بها درسال جاری براساس گزارش جدید مرکز آمار از شرایط حاکم بر بازار مسکن در 6ماهه اول سال94، حجم معاملات نسبت به مشابه سال گذشته 36درصد کاهش و قیمت مسکن 3درصد افزایش داشته است، دراین میان متوسط اجاره ماهانه به علاوه 3درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی از طریق بنگاه‌های معاملاتی ملکی در سطح کل کشور ۷۴۶۵۳ریال بوده که نسبت به دوره گذشته 7.7درصد و نسبت به دوره مشابه سال93، 10.4درصد افزایش داشته است (متوسط دوره‌های قبل با استفاده از روش جدید محاسبه شده است) همچنین تعداد معاملات اجاره ماهانه به علاوه 3درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور نسبت به دوره قبل 21.4درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال قبل 9.0درصد کاهش داشته است. در میان استان‌های کشور بیشترین متوسط اجاره ماهانه به علاوه 3درصد ودیعه پرداختی برای اجاره هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده ۱۷۸۰۴۶ ریال در استان تهران و کمترین آن ۲۰۳۹۲ ریال در استان چهارمحال و بختیاری بوده است. همچنین کمترین اجاره ماهانه به علاوه 3درصد ودیعه پرداختی برای اجاره هر مترمربع زیربنای مسکونی این دوره مربوط به استان قزوین با ۱۷۲۴ ریال و بیشترین آن مربوط به استان تهران با ۹۵۰۰۰۰ ریال بوده است.